ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและครูผู้สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพต่อไป

« 2 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น