ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนศาสน์สันติธรรม

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น