ดร.วาทิต มีสนุ่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต  มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น