ตรวจรับการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สช.อ.เทพา

รองอาคม สุชาติพงษ์ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สช.อ.เทพา งวดที่3  งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น