ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและเจ้าหน้าที่สช.อ.เทพา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา  ทั้งนี้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น