นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. พร้อมคณะเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอามีน  กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของจังหวัดสงขลาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาสงขลานครินทร์ มีผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ ประมาณ ๑๐๐ คน โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ พร้อมคณะเข้าชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองจำลอง และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปิดท้ายกิจกรรมการเยี่ยมชมด้วยการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น