รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ขอใช้บัญชีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามเอกสารลิงก์ดาว์นโหลดด้านล่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น