นักวิชาการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

นางศริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6 จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา วันที่ 16 ธ.ค 2560  ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ. สงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วม 68 โรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น