นักวิชาการอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

วันนี้ ( ๑๐ พ.ย.๖๐) นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

326843 326909 326910

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น