นักวิชาการอิสลามศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์โฮเตลแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น