นักเรียนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการประกวดดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทยรายการนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงละครวังหน้าสถาบันพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาและในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายภัครพงศ์ ชูเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลงบรรเลงมโหรี ครั้งที่ ๓๑ ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น