นักเรียนโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ คว้ารางวัลอันดับ ๒ งาน มอ.วิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน มอ.วิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ด.ญ.ศิรินาถ ล่าหมัน ด.ญ.นิรัชพร มะลีเป็ง และ ด.ญ.แพรวา ดาณีสมัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ และขอชื่นชม ด.ช.รอมฎอน หมาดหลัง และ ด.ช.อิคลาศ สาดาเร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (ได้ลำดับที่ ๖) ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน มอ.วิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น