นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการทุน Teaching Toys ปีที่ ๓

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ หลีนายน้ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ (ช่วงชั้นที่ ๔) โครงการทุน Teaching Toys ปีที่ ๓ “สื่อสารภาษาอังกฤษ” และได้รับทุนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น