นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาคว้าเหรียญทองกีฬาคริกเก็ตในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีความภาคภูมิใจและรู้สึกยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาในเขตพื้นที่อำเภอจะนะที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสงขลา คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนักกีฬาจังหวัดสงขลาสามารถทำคะแนนชนะนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่ในรอบชิงชนะเลิศ  ด้วยคะแนน  ๑๔๒ : ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย น.ส.วัลญา  หลียะลา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา  น.ส.สุไรนี หมานหละ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา   น.ส.วนิดา หลีหะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ น.ส. ฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และ น.ส.อัสมาอ์  สีเต็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น