นักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก้ปัญหาไฟใต้อย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นคณะทำงานกิจกรรม “เสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก่เยาวชนร่วมแก้ปัญหาไฟใต้อย่างยั่งยืน” พร้อมนำนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น