นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สช.อ.เทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา  มณีรัตน์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น