นางนิชาภา มณีรัตน์ รักษาราชการแทนผอ.สช.อ.เทพา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมนี้ น.ส.สุมา หัดขะเจ ร่วมจับฉลากมอบของรางวัให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น