นางนิชาภา มณีรัตน์ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมงานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา ร่วมจัดนิทรรศการและเดินขบวนงาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น