นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเทพา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา  มณีรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเทพาสัญจร  ณ หาดเขาล้อน บ้านปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา312366 312369 312370 312372 312375

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น