นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงโขนของโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ) นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงโขนของโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

S__42516484 S__42516485 S__42516486 S__42516487 S__42516508 S__42516509 S__42516511 S__42516512

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น