นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ “การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ “การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนสังคมอิสลาม และโรงเรียนกฤษณาวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนในสังกัดร่วมสอบ ๘ โรง
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : อรทัย

D79C62CA-FA80-4018-9F9E-F04E47BFDE4C

EEAF2EC9-1B8E-4864-8F5F-853AF42E0862

E11AACAF-D048-4A4A-8F2B-8A638B5FEC77

85B629C7-4B12-4E71-935E-8E669314E991 60FFD4D7-F774-47A7-91E4-F4AF6F3160C2 3D8E2F9C-A529-45EA-BB9E-DB1086DD1331

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น