นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ กรณีปกติงวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ กรณีปกติงวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑โดย นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้ข้อคิดและกำลังใจในการรายงานข้อมูลตามนโยบาย และมอบให้ นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สช.จ.สงขลา

CCA75652-3CED-42CA-BAC1-7DDF9C46D624190ED4E8-8620-4D98-9521-AACBC2C1F59B 6B0DB80F-E2BA-41F5-8051-C12106699117 A4E7F731-C60C-4B12-BAF3-BDA8199D67B4

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น