นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข่าว/ภาพ : ศิริวรรณ

A8EFC477-C68E-408F-BB5C-DF6B53166759

454176A8-EDFC-4996-8A70-8C74A6084D86

FC63306D-0B69-4E80-A8D5-D000A9E2C8F87A7973D0-D18D-4579-A1B5-2033C10E707B CE3429F9-1B96-4C58-B364-13FBFC60BAFF772801CD-DDD9-438D-8072-7D6950FB8C5A

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น