นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ อ.นาทวี จ.สงขลา

S__44458035 S__44458036 S__44458038 S__44458040

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น