นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาร่วมพิธีครั้งนี้ประมาณ ๒๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น