นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อ.จะนะ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต  มีสนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ร่วมประชุมปรึกษาการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ  โดย  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการประชุม  มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประมาณ  ๔๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น