นายนัสรูดิน กะจิ ประธาน ปสกช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายนัสรูดิน กะจิ ประธาน ปสกช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๔ หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน โดย นายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น