นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ๔ อำเภอ จ.สงขลา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการ มีผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐๐ คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น