นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การขับเคลื่อนการทำงานระดับภาคและจังหวัด ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น