นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวิชาการโรงเรียนสุวรรณวงศ์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น