นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนหาดใหญ่เวชกรรมไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น