นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารศูนย์ตาดีกา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมนี้ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และนายนัสรุดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาและประธาน ปสกช.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าร่วมการอบรมประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น