นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระราชวชิรโมลี โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น