นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๕

วันนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด กิจกรรมอบรม Active Learning และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สยามครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น