นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันดวงใจพ่อแม่ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จำนวน ๓๔๒ คน โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ถ่ายภาพ โดย นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น