นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนสุวรรณวงศ์

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจบการศึกษาจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในปีนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน ๔๕๓ คน ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น