นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรโรงเรียนราษฎร์บำรุงและโรงเรียนศรีวิทยา

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๖ (รวมนักเรียน ๑๒๒ คน ) ณ โรงเรียนศรีวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และในวันเดียวกันนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนจบการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน ๑๐๒ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น