นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดย นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหารหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน และข้าราชการในหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น