นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมบุคลากรประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน  ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดย ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น