นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระราชวชิรโมลี โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา จัดโดย ศูนยเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ ๑/๑ มีผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเข้ารับการอบรม ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น