นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active learning) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๑๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการอบรมประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น