นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรตาดีกา ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

วันนี้ (๑ พ.ย.๒๕๖๑) นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรตาดีกา ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8  จังหวัดยะลา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

92496 92497 92498 92499 92500 92501 92502

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น