นายสุชาติ ซิรยานนท์ ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู)

วันนี้ (19 ก.พ.61) นายสุชาติ  ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู) ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา 09.00-12.00 น.

S__5128204 S__5128205 S__5128206 S__5128207 - Copy

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น