นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และสะเดา

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๐) นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และสะเดา พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีครูผู้สอนในสังกัด เข้ารับการประเมิน จำนวน ๒๑ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น