นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีต้อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา และข้าราชการที่เดินทางมาส่งและร่วมต้อนรับ ประมาณ ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น