นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในการประชุมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น