นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และมอบกระเช้าปีใหม่ รมช.ศธ.

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๐) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาและ ข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน ต่อจากนั้นผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น