นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยนเยียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยนเยียนครูและนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา อ.เทพา โรงเรียนบาโงยดุริยัน และ โรงเรียนอิรซาอิสลามียะห์ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น