นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงาน “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวงราษฎร์ถวายความจงรักภักดี” ประจำปี ๒๕๖๐

นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในสโลแกนที่ว่า  “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี”  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภาและสนามโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดงาน มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น