นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สช.จ.สงขลา

วันนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น