นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและครูผู้สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น